Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het KB van 1/12/2013 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek verricht overeenkomstig artikel 19, § 1, van de wet van 26/5/2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie

md xs sm lg