Op 18 maart 2010 heeft de arbeidsrechtbank te Brussel uitspraak gedaan over een beroep ingesteld door een leefloongerechtigde tegen een beslissing van het OCMW van Halle die de betrokkene de terugbetaling eiste van het leefloon die hem werd uitgekeerd toen hij een opleiding in een onderneming volgde en in dit kader een opleidingsuitkering ontving.De rechtbank was van oordeel dat de betrokkene het leefloon moest terugbetalen omdat de opleidingsuitkering niet kon gelijkgesteld worden met een productiviteits- of aanmoedigingspremie. Ingevolge dit vonnis werd de POD Maatschappelijke Integratie door zijn partners verzocht hierover een standpunt in te nemen.