Omzendbrief betreffende de toelage ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers in 2017 - Resultaatindicatoren in de vorm van kwantitatieve gegevens

md xs sm lg