De wet van 17 mei 2017 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering om de strijd tegen terrorisme te bevorderen, voegt een artikel 46bis/1 toe in het Wetboek van strafvordering. Hierdoor wordt er een opheffing van het beroepsgeheim ingevoerd en dit binnen een zeer beperkt materieel toepassingsgebied : de strijd tegen terroristische misdrijven. Het beroepsgeheim wordt dus niet uitgehold.

    Om een goed zicht te krijgen op de contouren van deze nieuwe bepaling in het Wetboek van strafvordering, kunt u hier de omzendbrief betreffende de uitvoering van de wet van 17 mei 2017 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering om de strijd tegen terrorisme te bevorderen, vinden.