Omzendbrief betreffende de wet van 7 oktober 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie “COVID-19” voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

md xs sm lg