Sinds 1 juli 2014 is de materie omtrent de gezinsbijslagen, inclusief de gewaarborgde gezinsbijslag, een Gemeenschapsbevoegdheid. De omzendbrief van 25 januari 2019 aangaande de materie omtrent de gezinsbijslagen regelt enkel de wijzigingen van de Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap. 

    Het Waalse Gewest en Brussel  hebben eigen wetgeving omtrent de gezinsbijslag aangenomen die op 1 januari 2020 in werking is getreden. Voor de Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap is het regime in werking getreden op 1 januari 2019.

    Onder documenten vind je de omzendbrief die deze wijzigingen integreert en die de omzendbrief van 25 januari 2019 vervangt.

    Via onderstaande links vind je: