Omzendbrief betreffende het koninklijk besluit van 4 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 in twee maatregelen die leefloonbegunstigden moeten ondersteunen

md xs sm lg