Omzendbrief inzake het recht op maatschappelijke integratie in het kader van de wet van 26 mei 2002 bij een verblijf in het buitenland (artikel 23, §5) betreffende opheffing van artikel 38 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie