Omzendbrief inzake welvaartsaanpassing – verhoging van de basisbedragen bedoeld in artikel 14, § 1 van de Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie – 1 juli 2019

md xs sm lg