Toekenningen van een toelage voor het jaar 2007 aan de OCMW's voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen

md xs sm lg