Verhoging van basisbedragen bedoeld in art.14, § 1, v/d wet van 26/5/'02 m.b.t. recht op maatschappelijke integratie; en de aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving m.b.t. het maatschappelijk welzijn behoren, op 1/1/'08

md xs sm lg