Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet van 17 juni 2004

md xs sm lg