Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn - bijwerking op 18 mei 2022

md xs sm lg