Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn - bijwerking op 4 juli 2023

md xs sm lg