Wet van 2 mei 2019 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende vervoer van gasachtige producten en andere d.m.v. leidingen, v/d wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de programmawet van 27 april 2007

md xs sm lg