Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie - Artikel 20: verlenging tijdelijke verhoging van het terugbetalingspercentage van het leefloon met 15%

md xs sm lg