Wonen

Fields

  • Thuisloosheid is een ernstig onrecht en een schending van de fundamentele rechten die niet kunnen worden getolereerd ...

  • Een doorgangswoning is een woning die het OCMW voor een korte periode verhuurt aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden ...

md xs sm lg