Laatste nieuws

Evenementen

Geen evenementen op het programma

Laatste toevoegingen aan FAQ's

  1. Moet de aanvullende financiële steun binnen de subsidieperiode worden betaald?

    Nee, dit is geen voorwaarde voor toekenning.

    De elementen die nodig zijn voor toekenning van de subsidie zijn het gebruik van de REMI-tool en de beslissing die tijdens de subsidieperiode is genomen. Betalingen die niet tijdens de subsidieperiode uitgevoerd werden, kunnen echter wel door de administratie worden gecontroleerd.

  2. Is het mogelijk om in het kader van de REMI-toelage, bij bijvoorbeeld een beslissing in de referteperiode, een financiële steun toe te kennen met terugwerkende kracht ?

    Neen, de steun kan niet retroactief toegekend worden. De datum van de behoeftediagnose – die ook binnen de toelageperiode moet vallen - is bepalend voor de toekenning van de aanvullende financiële steun.

    De subsidierapportage zal rekening houden met de data van de behoefteanalyses en de beslissingsdata. Als deze data zich niet binnen de subsidieperiode bevinden dan kan er geen terugbetaling gebeuren via de subsidie toegekend door de POD Maatschappelijke Integratie.