Actualiteit

  1. Primabook - enkele statistieken

    Primabook : 96 % tevreden gebruikers, en jullie?

    Primabook , de documentatieruimte van de POD Maatschappelijke Integratie, stelt gedetailleerde informatie voor over 14 verschillende materies, zoals MediPrima, GPMI, het recht op maatschappelijke integratie. Primabook is complementair met...
  2. Toelage voedselhulp voor de OCMW’s

    Er wordt een toelage van 3 miljoen euro toegekend aan de OCMW’s om de meest kwetsbare mensen de kans te geven om in hun voedselbehoefte te voorzien. Dit om de OCMW’s te ondersteunen in hun opdracht om de meest elementaire hulp te blijven waarborgen in deze crisisperiode. OCMW’s kunnen deze toelage aanwenden voor de bedeling van voedselpakketten, de bedeling van kant-en-klare maaltijden of voor de uitreiking van aankoopbonnen voor voeding.
md xs sm lg