Wat is e-Box?

    e‑Box is een beveiligde elektronische brievenbus waarmee de instellingen van de sociale zekerheid documenten en taken naar ondernemingen, waaronder de OCMW's, kunnen versturen.

    Dankzij de e‑Box-toepassing kunnen ondernemingen talloze documenten die ze gevonden hebben door acties uit te voeren op de portaalsite van de sociale zekerheid in elektronisch formaat ontvangen: kopie van hun online ingevoerde aangiften, antwoord op query's om administratieve gegevens te ontvangen, foutcodes in verband met terugbetalingsaanvragen, enzovoort.

    Wie heeft toegang tot e‑Box?

    Alle ondernemingen die zich op de portaalsite hebben geregistreerd, beschikken over een e‑Box. De lokaal beheerder van zo’n onderneming heeft alle nodige rechten om zelf toegang te krijgen tot de e‑Box van de onderneming, en om andere gebruikers toegang te verlenen door hen de juiste rechten toe te kennen.De dienstverleners en sociaal secretariaten kunnen in uw plaats aangiften doen en taken uitvoeren, als u hen daarvoor hebt gemachtigd. In dat geval ontvangen zij de documenten voor de acties die zij uitvoeren in hun eigen e‑Box. De mandatarissen hebben dus in geen geval toegang tot de e‑Box van uw onderneming.