Over POD Maatschappelijke Integratie

De POD MI (Programmatorische federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie) werd in 2003 opgericht om een menswaardig bestaan te waarborgen voor iedereen die in armoede leeft. Sinds meer dan 10 jaar verdedigen wij het recht op maatschappelijke integratie, door een menswaardig leven trachten te bieden aan de personen die tussen de mazen van het net van de sociale zekerheid vallen en die in bestaansonzekerheid leven.

 • Beter samen leven is niet enkel een slogan, het is ook onze dagelijkse bron van motivatie.

Doelstellingen

 • Het recht op maatschappelijke integratie verdedigen
 • Armoede en sociale uitsluiting in al hun dimensies bestrijden
 • Werken aan de sociale cohesie en de ontwikkeling van de grote steden
 • De integratie waarborgen, door voorrang te geven aan de maatschappelijke dienstverlening

Wij willen

 • Een inclusief federaal beleid voor maatschappelijke integratie voorbereiden, uitvoeren, evalueren en opvolgen, zodat de sociale grondrechten aan iedereen op duurzame wijze gegarandeerd worden.

Wij doen dit door

 • Het voorkomen en bestrijden van armoede en uitsluiting in al hun dimensies.
 • Het grootstedenbeleid vorm te geven inzake sociale cohesie en duurzame ontwikkeling.
 • Integratie door middel van maatschappelijke dienstverlening en begeleiding door opleiding en duurzaam werk centraal te stellen.
 • Een permanente dialoog en het gelijkwaardige partnerschap met alle beleidsniveaus alsook met de representatieve verenigingen van de doelgroepen.
 • Het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van competenties van onze lokale partners.

Waarden

 • Respect
 • Kwaliteit en klantgerichtheid
 • Gelijke kansen en diversiteit
 • Openheid voor verandering

Werken bij de POD MI

Aantal medewerkers (bij benadering): 200

Vaakst gezochte profielen

Om de talrijke opdrachten tot een goed einde te brengen, zoekt de POD Maatschappelijke Integratie een brede waaier aan profielen waaronder masters, bachelors en mensen die in aanmerking komen voor het profiel “Ervaringsdeskundigen in de Armoede en Sociale Uitsluiting”.

Voordelen

De POD Maatschappelijke Integratie wil met haar medewerkers een werkrelatie opbouwen die gebaseerd is op vertrouwen en verantwoordelijkheidszin. Bovendien hecht ze belang aan een goed evenwicht tussen werk en privé.

De POD Maatschappelijke Integratie biedt aan iedere medewerker bovendien de mogelijkheid om de job te combineren met telewerk.

Elke medewerker krijgt een vormingspakket van 10 dagen op jaarbasis aangeboden, en kan inleefstages volgen bij onze partners.

Interesse?

Kijk regelmatig onze rubriek Werken bij de POD MI
Kijk regelmatig op de website van Selor voor vacatures bij de federale administraties.

Onze ministers

Mevrouw Karine Lalieux 

Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking en Armoedebestrijding 

Mevrouw Meryame Kitir

Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  

md xs sm lg