Over POD Maatschappelijke Integratie

De Programmatorische federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) werkt voor u!

 • De POD MI is een programmatorische federale overheidsdienst die in 2003 werd opgericht om een menswaardig bestaan te waarborgen voor iedereen die in armoede leeft. Sinds meer dan 10 jaar verdedigen wij het recht op maatschappelijke integratie, door een menswaardig leven trachten te bieden aan de personen die tussen de mazen van het net van de sociale zekerheid vallen en die in bestaansonzekerheid leven.

Beter samen leven is niet enkel een slogan, het is ook onze dagelijkse bron van motivatie.

 

Welke zijn onze doelstellingen?

 • Het recht op maatschappelijke integratie verdedigen
 • Armoede en sociale uitsluiting in al hun dimensies bestrijden
 • Werken aan de sociale cohesie en de ontwikkeling van de grote steden
 • De integratie waarborgen, door voorrang te geven aan de maatschappelijke dienstverlening

Wij willen:

 • Een inclusief federaal beleid voor maatschappelijke integratie voorbereiden, uitvoeren, evalueren en opvolgen, zodat de sociale grondrechten aan iedereen op duurzame wijze gegarandeerd worden.

Wij doen dit door:

 • Het voorkomen en bestrijden van armoede en uitsluiting in al hun dimensies.
 • Het grootstedenbeleid inzake sociale cohesie en duurzame ontwikkeling.
 • Integratie door middel van maatschappelijke dienstverlening en begeleiding door opleiding en duurzaam werk centraal te stellen.
 • Een permanente dialoog en het gelijkwaardige partnerschap met alle beleidsniveaus alsook met de representatieve verenigingen van de doelgroepen.
 • Het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van competenties van onze lokale partners.

Wij staan voor:

 • Respect
 • Kwaliteit en klantgerichtheid
 • Gelijke kansen en diversiteit
 • Openheid voor verandering

Aantal medewerkers (bij benadering): 200

Vaakst gezochte profielen

Om de talrijke opdrachten tot een goed einde te brengen, zoekt de POD Maatschappelijke Integratie een brede waaier aan profielen waaronder masters, bachelors en mensen die in aanmerking komen voor het profiel “Ervaringsdeskundigen in de Armoede en Sociale Uitsluiting”.

Voordelen

Elke medewerker krijgt een vormingspakket van 10 dagen op jaarbasis aangeboden, en kan inleefstages volgen bij onze partners. De POD Maatschappelijke Integratie biedt aan iedere medewerker bovendien de mogelijkheid om de job te combineren met telewerk.

Medewerkers kunnen zich steeds verdiepen in de diverse thema’s die hen aanbelangen. Elke medewerker krijgt jaarlijks de mogelijkheid om gedurende tien dagen een opleiding te volgen bij verschillende opleidingsinstellingen.

Interesse?

Momenteel zijn er geen openstaande vacatures bij de POD MI. Kijk regelmatig op de website van Selor voor vacatures bij de federale administraties.

Wie zijn onze bevoegde ministers?

De POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid heeft volgende bevoegde ministers:

Mevrouw Nathalie Muylle 

Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

De heer Denis Ducarme

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden

Algemene contactgegevens

POD Maatschappelijke Integratie,
Armoedebestrijding, Sociale Economie
en Grootstedenbeleid

Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 165
1000 Brussel

+ 32 2 508 85 85

van 8u30 tot 12u30 en van 13u00
tot 16u30 (vrijdag tot 16u00)

md xs sm lg