MediPrima is een geïnformatiseerd systeem dat het mogelijk maakt om de medische steun toegekend door de OCMW's elektronisch te beheren.

  Dit systeem dekt de volledige cyclus van de beslissingen tot tenlasteneming van de medische kosten, van de toekenning van steun aan de persoon en de registratie ervan in een databank door het OCMW tot de geautomatiseerde terugbetaling van de zorgverstrekkers door de HZIV.

  De elektronische beslissingen, die geregistreerd worden in MediPrima, zijn toegankelijk voor iedereen die ze, in het kader van de medische hulp, moeten raadplegen. Dit maakt het de verstrekkers mogelijk om hun tussenkomsten ten behoeve van een begunstigde van medische hulp aan de juiste schuldenaars en voor de correcte bedragen te factureren en om in een zeer korte termijn te worden terugbetaald. Voor wie is MediPrima bedoeld?

  Het systeem MediPrima wordt gebruikt door:

  • OCMW's die de beslissingen tot tenlasteneming leveren en raadplegen - via hun softwareleveranciers die informaticatoepassingen ontwikkelen om aan hun noden tegemoet te komen.
  • Zorgverstrekkers - ziekenhuizen, dokters, verpleegkundigen, enzovoort - via hun softwareleveranciers.
  • De HZIV, die de facturen van de zorgverstrekkers voor rekening van de Belgische Staat betaalt;
  • Andere belanghebbenden spelen een essentiële rol door het leveren van informaticadiensten ter ondersteuning van het systeem MediPrima: het NIC (Nationale Intermutualistische College), de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), eHealth, Smals, enzovoort

  Omwille van de omvang van het project, werd het opgedeeld in verschillende fases.

  1. De 1ste fase van het project had tot doel de nodige technologische infrastructuur in te voeren. Ze was beperkt tot de prestaties in zorginstellingen, en tot een niet verzekerd en niet verzekerbaar publiek, namelijk:

  • Personen zonder verblijfsrecht en die behoeftig zijn: zij kunnen dringende medische hulp (DMH*) genieten. Dit is in principe de enige vorm van hulp die zij genieten.
  • Personen van wie de regularisatieaanvraag op basis van artikel 9ter ontvankelijk werd verklaard
  • Asielzoekers met financiële hulp of in LOI (lokale opvanginitiatieven)

  2. De 2de fase had tot doel de prestaties te dekken van de huisartsen.

  3. Momenteel is er een fase die tot doel heeft de geneesmiddelen te dekken die worden afgeleverd in een apotheek.
   

  Om de opleidingen MediPrima te organiseren:

  De POD MI stelt een pedagogische presentatie ter beschikking van het systeem MediPrima. Die kan je gebruiken voor je presentaties van MediPrima.
   

  OCMW’s en zorgverstrekkers:

  Op deze pagina en hieronder kan je documenten of links naar documenten vinden die nuttig zijn voor het gebruik van MediPrima, onder andere:

  • Handleidingen MediPrima
  • FAQ MediPrima
  • Voorstellen van papieren templates voor de uitwisselingen OCMW, verstrekkers (verbindingsfiche, sociaal onderzoek, template DMH-attest)
  • Lijst van de refund codes
  • e-learning arts
  • Cookbooks en andere technische documenten
  • ...

  Meer info op Primabook, de documentatieruimte van de POD MI

  *DMH: Vorm van maatschappelijke hulp die uitsluitend voorbehouden is voor vreemdelingen die illegaal verblijven, dit wil zeggen voor buitenlandse personen die geen geldige verblijfstitel (meer) hebben in België. De DMH dekt in principe alle preventieve en curatieve gezondheidszorgen, ambulant verstrekt of in een ziekenhuis.