Actualiteit

  1. Welvaartsaanpassing

    Vanaf 1 juli 2021 verhogen de jaarlijkse basisbedragen van het leefloon. Naar aanleiding van de welvaartsaanpassing dienen ook de interventiedrempels voor de verwarmingstoelage te worden verhoogd.
md xs sm lg