Actueel

 1. Opnieuw toegang tot de formulieren van de POD MI

  De technische problemen met onze formulieren waarmee we sinds donderdag 9 augustus 2018 geconfronteerd werden, zijn opgelost. Onze IT-provider heeft alle diensten kunnen herstellen: die zijn nu opnieuw volledig operationeel. Onze excuses...
 2. FrontOffice telefonisch onbereikbaar op maandag 20 augustus

  Op maandag 20 augustus is de FrontOffice telefonisch niet bereikbaar. Ter herinnering: normaalgezien kan je ons op werkdagen bereiken op +32 2 508 85 85 van 8.30 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur (vrijdag tot 16 uur). Mailen kan ook:...
 3. Problemen met ons ICT-platform

  We ondervinden op dit moment een ernstige onderbreking van ons computersysteem dat gehost wordt bij onze provider. Hierdoor kan u mogelijk uw webformulieren niet naar ons verzenden. Onze excuses voor het ongemak. We doen er alles aan om de...
 4. Aansluiting van een OCMW-steunaanvrager bij een ziekenfonds

  In het kader van de wettelijke opdrachten van het OCMW, heeft het OCMW eveneens de wettelijke verplichting om een persoon aan wie hulp wordt toegekend en die niet is verzekerd tegen ziekte en invaliditeit, lid te maken van een...
 5. Grondwettelijk Hof

  Arrest nr 86/2018 van 5 juli 2018 van het Grondwettelijk Hof

  Op 5 juli jongstleden heeft het Grondwettelijk Hof een arrest uitgesproken met betrekking tot het GPMI en de gemeenschapsdienst. Hierin annuleert het Hof de artikels met betrekking tot de gemeenschapsdienst in de wet van 26 mei 2002...
 6. Socio-economische monitoring 2017: arbeidsmarkt en origine

  De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia hebben een nieuw socio-economisch monitoringrapport over de periode 2008-2014 gepubliceerd. Dit rapport...

Pages

md xs sm lg