Actualiteit

 1. Gemeente Mol, OCMW Vorst en Sortir du Bois aan het woord

  Op 19 november ontvingen Gemeente Mol, OCMW Vorst en Sortir du Bois de Federale Prijs Armoedebestrijding 2021 uit handen van Minister Karine Lalieux. Deze video van de prijsuitreiking geeft het woord aan de winnaars, Minister Karine...
 2. Primabook: Rubriek KSZ-stromen

  Sinds enkele weken bevat Primabook een rubriek KSZ-stromen. Je vindt er de verschillende basisdocumenten over gegevensuitwisselingen.
 3. Tijdelijke premie van 25 euro

  De periode waarin een tijdelijke bonus wordt toegekend aan wie recht heeft op bepaalde socialebijstandsuitkeringen, wordt verlengd tot en met december 2021. Op 25 november 2021 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel hierover aangenomen.
 4. Gemeente Mol, OCMW Vorst en Sortir du Bois vzw slepen de Prijs Armoedebestrijding 2021 in de wacht !

  De gemeente Mol, het OCMW van Vorst en de vzw Sortir du Bois werden vandaag beloond voor het maatschappelijke werk dat ze op het terrein verrichten. Tijdens een plechtigheid te Brussel werden ze in de bloemetjes gezet en ontvingen ze de Federale Prijs Armoedebestrijding. De drie organisaties kregen uit handen van Minister voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Karine Lalieux, een cheque ter waarde van 10.000 euro.
 5. Indexering van de PFI-premies

  In augustus 2021 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Daarom werden de bedragen die tot de federale regelgeving van het maatschappelijk welzijn behoren, geïndexeerd.
md xs sm lg