Actualiteit

 1. Project Mission in Kortrijk

  Project 'Mission' in Kortrijk: resultaten en ervaringen

  Van december 2016 tot november 2019 liep in Kortrijk het Mission-project (Mobile Integrated Social Services Increasing employment Outcomes for people in Need) mede gefinancierd door het Europese programma voor Tewerkstelling en Sociale...
 2. Monitoring van de OCMW’s: eerste tendensen

  Vanaf het begin van de COVID19-pandemie heeft de POD Maatschappelijke Integratie een monitoringsysteem opgezet om de noden in kaart te brengen van de OCMW's die geconfronteerd worden met de gevolgen van deze crisis. De eerste trends bevestigen de noodzaak van de sociale maatregelen die door de federale regering en de uitgebreide Kern genomen werden.
 3. Folder subsidies COVID19

  Tijdens de coronavoruscrisis heeft de regering budgetten vrijgemaakt teneinde toe te laten aan de OCMW’s om noodzakelijke hulpverlening toe te kennen aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Deze brochure omvat een overzicht waarvoor deze gebruikt kunnen worden.
 4. Verhoging van de toelage voedselhulp voor de OCMW’s

  De regering heeft beslist om dit bedrag op te trekken tot 6 miljoen €. In uitvoering hiervan werd een wijzigend toelagebesluit opgesteld. Met dit besluit wordt het bedrag verdubbeld, de toelageperiode verlengd tot 31 december 2020 en kan er naast voeding ook basishygiënemateriaal ter bescherming van Covid19, waaronder mondmaskers, verstrekt worden.
md xs sm lg