Actualiteit

  1. Strafuitvoering van de gedetineerden

    Wat betreft de strafonderbreking COVID-19 , realiseren wij ons dat er intussen reeds verschillende gevallen zijn geweest waarbij de OCMW’s aan deze categorie gedetineerden geen leefloon hebben toegekend.
  2. Een bedrieglijk bericht circuleert op de sociale media

    Let op ! Een bedrieglijk bericht circuleert momenteel op de sociale media. De OCMW’s verspreiden geen voedselbonnen aan de volledige bevolking. De OCMW’s en de sociaal assistenten helpen de meest kwetsbaren, na een individuele analyse van...
  3. Internationale dag tegen homofobie, transfobie en bifobie

    De POD Maatschappelijke Integratie verbindt zich ertoe een aantrekkelijke en inclusieve werkgever te zijn voor iedereen, onder meer door alle vormen van discriminatie te bestrijden. Op deze internationale dag tegen homofobie, transfobie en...
md xs sm lg