Veelgestelde vragen

 1. Voorwaarden: Hoe ver moeten we gaan bij de DNSH-analyse? Moeten we noteren wanneer één medewerker een auto gebruikt?

  Binnen de DNSH-analyse wordt er vooral gevraagd of uw project aanzienlijke negatieve impact (“Do No Significant Harm”) zal hebben.
  Als jullie bijvoorbeeld van plan zouden zijn om honderden computers over te vliegen van Amerika naar België, zou een grondige analyse zeker aangewezen zijn.
  Als een medewerker die normaal met de auto naar het werk komt, ook in het kader van dit project met de auto naar het werk komt, zal het niet gaan over een aanzienlijke impact.
  Indien jullie deze medewerkers stimuleren om niet meer met de auto te komen of verplaatsingen in het kader van het project met de fiets te doen, waardoor de uitstoot zelfs verminderd wordt, mag dit altijd vermeld worden.
  Zo is de vermelding van het gebruik van gerecycleerde PC’s zeker zinvol.

 2. Financiering: Mogen de loonkosten enkel gespendeerd worden aan "OCMW-personeel"?

  Neen. 
  Met de loonkosten bedoelen wij de lonen die uitbetaald worden aan medewerkers van het project, voor het equivalent dat zij spenderen aan het project. Dit moeten zeker geen OCMW-medewerkers zijn, maar kunnen ook nieuwe aangeworven medewerkers zijn of medewerkers met relevante ervaring in digitale inclusie die nodig zijn om dit project tot een goed einde te brengen.

  Let bij loonkosten zeker op de volgende punten:
  •    Je moet kunnen aantonen dat dit personeel daadwerkelijk voor het project werkt voor welk percentage van een VTE (bijvoorbeeld met een tijdsrooster);
  •    Het personeelslid mag pas ingebracht worden als kost vanaf de start van het project (ten vroegste november 2022);
  •    De financiering moet duidelijk aangegeven worden in het financieel overzicht en er mag geen sprake zijn van dubbelfinanciering.

 3. Financiering: Kan een vergoeding voor iemand die deelneemt aan een vergadering gezien worden als een "loonkost"?

  Met de loonkosten bedoelen wij daadwerkelijk de lonen die uitbetaald worden aan medewerkers van het project, voor het equivalent dat zij spenderen aan het project.
  Medewerkers van het project kunnen een loon krijgen voor vergaderuren tijdens de loop van het project en andere taken die vallen binnen hun taakbeschrijving als medewerker van het project,
  maar vergoedingen van externen voor deelname aan een vergaderingen of evenementen is heel wat moeilijker.

  Let bij loonkosten zeker op de volgende punten:
  •    Je moet kunnen aantonen dat dit personeel daadwerkelijk voor het project werkt voor welk percentage van een VTE (bijvoorbeeld met een tijdsrooster);
  •    Het personeelslid mag pas ingebracht worden als kost vanaf de start van het project (ten vroegste november 2022);
  •    De financiering moet duidelijk aangegeven worden in het financieel overzicht en er mag geen sprake zijn van dubbelfinanciering.

 4. Financiering: Vallen verplaatsingskosten, opleidingen en lonen tijdens opleidingen onder "loonkosten"?

  Met de loonkosten bedoelen wij daadwerkelijk de lonen die uitbetaald worden aan medewerkers van het project, voor het equivalent dat zij spenderen aan het project.
  • Verplaatsingskosten zijn in principe geen loon. Eventueel zijn dit werkingskosten wanneer zij rechtstreeks gelinkt kunnen worden aan het project en dit aangetoond kan worden.
  • De kost van een opleiding is geen loon, maar een werkingskost.
  Het loon van iemand die een opleiding komt volgen, maar verder geen medewerker is van het project, kan ook niet gezien worden als een loon van een projectmedewerker. Deze medewerker zou gewoon doorbetaald worden door diens organisatie, waardoor er sprake zou zijn van dubbelfinanciering indien deze ook door het project betaald zou worden. Dit laatste is absoluut verboden. 

  Let bij loonkosten zeker op de volgende punten:
  •    Je moet kunnen aantonen dat dit personeel daadwerkelijk voor het project werkt voor welk percentage van een VTE (bijvoorbeeld met een tijdsrooster);
  •    Het personeelslid mag pas ingebracht worden als kost vanaf de start van het project (ten vroegste november 2022);
  •    De financiering moet duidelijk aangegeven worden in het financieel overzicht en er mag geen sprake zijn van dubbelfinanciering.

 5. Divers: Wanneer moet het UBO-extract ten laatste bezorgd worden?

  In de projectoproep van 2022 moet de projectdrager een OCMW zijn.
  Omdat zij geen registratieplicht hebben in het UBO-register, kunnen zij vaak geen UBO-extract bezorgen en mogen zij het modeldocument gebruiken om de gegevens van hun eindbegunstigden door te geven. We hebben dit document van het projectdragend OCMW nodig bij het indienen van hun projectaanvraag, anders zal deze aanvraag automatisch verworpen worden.

  Het UBO-extract van de partners hebben we nodig voor de aanvang van het partnerschap.
  Bij een partnerschap vanaf de start van een project, betekent dit dat we dit extract nodig hebben voor de aanvang van het project, bij een partnerschap dat ontstaat tijdens het project (vb bij een uitbesteding) hebben we dit nodig voordat de samenwerking formeel van start gaat. 

 6. Divers: Ons OCMW of onze gemeente staat niet in het UBO-register, wat nu?

  Indien een UBO niet aangevraagd kan worden doordat er geen registratieverplichting is (vb: voor steden, gemeenten en OCMW's), hebben we de gegevens van de eindverantwoordelijken van deze organisaties nodig, zoals ingevuld kan worden in het modeldocument dat we hiervoor voorzien hebben.

  Het model dat we ter beschikking stellen, werd opgesteld voor OCMW’s, maar dit mag aangepast worden voor andere organisatie met een vrijstelling van de UBO-registratieverplichting.

 7. Divers: Mogen we het modeldocument (ter vervanging van de UBO-registratie) aanpassen?

  Indien een UBO niet aangevraagd kan worden doordat er geen registratieverplichting is (vb: voor steden, gemeenten en OCMW's), hebben we de gegevens van de eindverantwoordelijken van deze organisaties nodig, zoals ingevuld kan worden in het modeldocument dat we hiervoor voorzien hebben.
  Let dus op: enkel organisaties die vrijgesteld zijn van de UBO-registratie, mogen de gegevens van de eindbegunstigden via het modeldocument bezorgen.

  Het model dat we ter beschikking stellen, werd opgesteld voor OCMW’s, maar dit mag aangepast worden voor andere organisatie met een vrijstelling van de UBO-registratieverplichting.

md xs sm lg