Tools OCMW

 • Primabook

  De nieuwe elektronische handleiding van de POD MI: een gebruikersvriendelijke documentatieruimte waar de POD MI geleidelijk alle nuttige informatie centraliseert in verband met het recht op maatschappelijke int...

 • Bevoegdheidsconflicten

  Een OCMW dat zich territoriaal onbevoegd verklaart heeft de taak om de steunaanvraag over te maken aan het volgens hem bevoegde OCMW. ...

 • OCMW's en Kruispuntbank

  Via de integratie van de OCMW's het netwerk van de kruispuntbank van de sociale zekerheid voor de wet van 26 mei 2002 (RMI) en de wet van 2 april 1965 (RMH) wordt een deel van de maatschappelijke dienstverlening van ...

 • Digitale handtekening

  Het gebruik van de digitale handtekening wordt gelijkgeschakeld aan het gebruik van de klassieke, schriftelijke handtekening indien aan een voldoende aantal veiligheidsvoorwaarden wordt voldaan ...

 • e-Box

  e‑Box is een beveiligde elektronische brievenbus waarmee de instellingen van de sociale zekerheid documenten en taken naar ondernemingen, waaronder de OCMW's, kunnen versturen. ...

 • Formulieren GPMI

  Hoe het formulier en het GPMI-contract gebruiken dat ter beschikking werd gesteld van de OCMW’s  ...

 • Inspectie

  De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding uitvoering, evaluatie en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders sociale grondrechten op duurzame wijze wor...

 • MediPrima

  MediPrima is het IT-systeem dat het mogelijk maakt om de beslissingen tot tenlasteneming van de medische hulp door de OCMW's te beheren. ...

 • Uniek Jaarverslag

  Dit is voortaan de enige manier waarop zij hun jaarverslagen Huurwaarborgen, Personeelskosten, Gas- en Elektriciteitsfonds, Verhoogde Staatstoelagen en Clusters kunnen indienen. ...

md xs sm lg