Rubriek coronavirus – covid 19

Informatie voor de OCMW’s, de burgers, de FEAD-partners, en over de Task Force Kwetsbare groepen. Laatste update: 01/09/2020
De POD MI blijft zowel telefonisch bereikbaar (02/508.85.85) als via mail: vraag@mi-is.be
Toegang tot de rubriek

Laatste nieuws

 1. Update van onze gids “Zelfstandigen en het OCMW”

  Met de COVID 19-crisis is de situatie van zelfstandigen misschien veranderd en moeten zij voortaan het hoofd bieden aan een onuitgegeven situatie. Daarom hebben wij onze brochure van augustus 2019 bijgewerkt. Werknemers die een...
 2. Vacature coördinator ervaringsdeskundigen

  Vacature: coördinator ervaringsdeskundigen (m/v/x)

  De POD Maatschappelijke Integratie zoekt een Attaché Coördinator Ervaringsdeskundigen (M/V/X) Je bent jonger dan 26 jaar en overtuigd van het belang van een laagdrempelige toegang tot de sociale grondrechten, voor elke burger. Dankzij je...

Laatste toevoegingen aan FAQ's

 1. Wat is het gevolg wanneer een cliënt geen nieuw adres of nieuwe gemeente van woonst heeft doorgegeven?

  Dan blijft het oorspronkelijk OCMW bevoegd. Het OCMW dient deze informatie op te vragen en dezelfde grondigheid in het onderzoek aan de dag te leggen, als bij steunaanvragen of steuntoekenning waar het wel nog bevoegd voor is. Het territoriaal bevoegd geworden OCMW kan geen sociaal onderzoek opstarten zonder de verblijfsgegevens van betrokkene te kennen.

  Het OCMW moet alles in het werk stellen om deze gegevens te bekomen aan de hand van het sociaal onderzoek. 

  Echter wanneer het OCMW, ondanks het sociaal onderzoek, geen enkele informatie vergaart en het geen teken van leven vanwege de steunaanvrager  meer ontvangt, behoort het aan het OCMW te beoordelen of er nog aan de voorwaarden voor de toekenning van de hulp voldaan is.

 2. Staan er sancties op het niet naleven van de termijn van 5 dagen voor het overmaken van de kennisgeving van territoriale onbevoegdheid?

  In overeenstemming met artikel  58, §3 van de organieke wet van 08 juli 1976 betreffende de Centra voor Maatschappelijk Welzijn en/of het artikel 18, §4 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het Recht op Maatschappelijke Integratie, het centrum dat de verplichting tot kennisgeving van onbevoegdheid niet naleeft, moet de vraag voor een recht op  maatschappelijke integratie en/of een recht op maatschappelijke dienstverlening onderzoeken zolang het de aanvraag niet heeft overgezonden en de redenen die aan de onbevoegdheid ten grondslag liggen niet heeft medegedeeld.

Multimedia

Webinar: Wat betekent de exitstrategie voor de OCMW's?

md xs sm lg