Rubriek COVID-19

Laatste nieuws

 1. Verlenging van verschillende COVID-19-maatregelen

  Overzicht van de verschillende maatregelen in verband met COVID-19 : de Covid-toelage, de tijdelijke premie van 25€, de toelage psychologisch welzijn, de toelage voor jongeren en studenten
 2. Webinar Justitie & Armoede

  De POD Maatschappelijke Integratie en de FOD Justitie organiseren op donderdag 17 februari 2022 van 9.00 tot 12.30 uur een webinar met deskundigen en vertegenwoordigers uit de politieke wereld.

Laatste toevoegingen aan FAQ's

 1. Wanneer veel gegevens moeten ingevoerd worden voor de jaarlijkse verantwoording van de toelage voor participatie en sociale activering, kunnen de OCMW’s gebruik maken van een welbepaalde tabel. Waar is die tabel te vinden ?

  De tabel wordt ter beschikking gesteld van de OCMW's op de website van de POD Maatschappelijke Integratie in de vorm van een Excelbestand en dit telkens bij het begin van het toelagejaar zodat de OCMW’s deze tabel in de loop van het jaar kunnen invullen. Dit Excelrekenblad kunt u terugvinden op : https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/uniek-jaarverslag, onder het tabblad “Document”.

  Wanneer het OCMW ervoor kiest om van deze tabel gebruik te maken, moet de tabel voor de volledige maatregel worden gebruikt. Het is niet mogelijk een deel via het daartoe voorziene formulier in de toepassing van het Uniek Jaarverslag en een deel via de tabel in te vullen.

  Enkel de tabel die online ter beschikking wordt gesteld, wordt aanvaard.

   

 2. Wat wordt begrepen onder investering ?

  Met investeringsuitgaven worden uitgaven bedoeld voor de aanschaf van goederen die langer dan één jaar worden gebruikt en in de OCMW-boekhouding worden afgeschreven, dit in tegenstelling tot verbruiksgoederen die als werkingskosten worden afgeboekt. Uitgaven voor investeringen komen niet in aanmerking voor de toelage voor participatie en sociale activering.

  Uitgaven ten voordele van OCMW-gebruikers voor de aanschaf van goederen die langer dan één jaar worden gebruikt, worden niet beschouwd als investeringsuitgaven maar als een vorm van maatschappelijke dienstverlening. Het OCMW is hierbij vrij om de omvang van de tussenkomst te bepalen, voor zover het toegekende voordeel billijk is.

md xs sm lg