In de kijker

Laatste nieuws

 1. Nieuwe enquête Sociale Impact

  Praktisch: je ontvangt slechts 3 uitnodigingsmails per jaar; je hoeft niet alle vragen te beantwoorden; je kunt op elk moment gegevens in de enquête invullen
 2. De Belgische overheden werken nauw samen voor een gecoördineerd crisisbeheer

  De oorlog in Oekraïne en de gevolgen ervan in België vereisen een gecoördineerd optreden van talrijke Belgische autoriteiten en overheidsdiensten op federaal, gewestelijk en gemeentelijk niveau. Dit geldt met name voor de opvang en ondersteuning van de duizenden mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht. Wat zijn deze talrijke acties? Hier volgt een overzicht van de verschillende initiatieven die sinds het begin van dit conflict zijn genomen.
 3. POD MI ondertekent charter voor digitale inclusie van DigitAll

  Onze voorzitter Alexandre Lesiw ondertekende vandaag het charter van de Digital Inclusion Alliance (DigitAll). Dit initiatief brengt spelers samen uit de zakenwereld, de sociale sector en de federale en gewestelijke overheden en besturen...

Evenementen

Geen evenementen op het programma

Laatste toevoegingen aan FAQ's

 1. Voorwaarden: Wij willen onze cliënten een vorming "ICT-vaardigheden om een job te zoeken" aanbieden. Is dit mogelijk binnen deze projectoproep?

  Projecten die vooral gericht zijn op het zoeken naar werk (CV schrijven, enz.) vallen onder de regionale bevoegdheid voor werkgelegenheid. Dit soort projecten zou beter passen in een oproep tot het indienen van projecten die erop gericht zijn werklozen te activeren en hen te steunen bij het zoeken naar werk.

  Workshops die gericht zijn op de ontwikkeling van digitale vaardigheden in het brede zin zouden daarentegen passen in de doelstellingen van deze projectoproep.

 2. Divers: Zullen de toekomstige projectoproepen over dezelfde onderwerpen gaan en dezelfde voorwaarden hebben?

  In 2023 en 2024 zullen projectoproepen worden gelanceerd, dit steeds rond het thema digitale inclusie van kwetsbare personen.

  De projectoproepen gericht op OCMW's zullen vergelijkbaar zijn met die van dit jaar, onder voorbehoud van eventuele kleine aanpassingen en onder voorbehoud van de beschikbare middelen.

  Wij zullen daarnaast een projectoproep doen gericht op andere sociale actoren, zoals non-profitorganisaties, die mogelijks een specifieker doelpubliek beogen.
  De voorwaarden voor deelname aan deze oproepen tot het indienen van projecten zullen in april-mei 2023/2024 worden bekendgemaakt op onze website en via onze nieuwsbrief.

md xs sm lg