In de kijker

Laatste nieuws

 1. Provinciale ontmoetingsdagen

  Kom je ook naar onze interactieve provinciale ontmoetingsdagen?

  De provinciale ontmoetingsdagen zijn terug in hun vertrouwde vorm. Op dinsdag 17 oktober trappen we de eerste fysieke ontmoetingsdag van 2023 af. We kiezen voor één hoofdthema gevolgd door één korte infosessie en een (in)formele babbel in...
 2. ESF+: Twee oproepen tot kandidaturen

  Frontoffice gesloten

  De frontoffice is uitzonderlijk gesloten op vrijdag 1 september. Wij blijven bereikbaar per e-mail op vraag@mi-is.be

Laatste toevoegingen aan FAQ's

 1. Wat zijn de gevolgen wanneer een leefloner gedurende meer dan een maand in het buitenland verblijft zonder dat hij het OCMW hiervan vooraf inlicht?

  Een leefloner die de intentie heeft om gedurende meer dan een maand in het buitenland te verblijven, moet het OCMW in principe vooraf inlichten. Wanneer een leefloner gedurende meer dan een maand in het buitenland verblijft zonder het OCMW hierover in te lichten, wordt de betaling van het leefloon opgeschort na de eerste maand dat hij in het buitenland verblijft, behalve wanneer het OCMW beslist dat uitzonderlijke omstandigheden dit verblijf rechtvaardigen.

  Tijdens de eerste maand dat de leefloner in het buitenland verblijft, wordt de betaling van het leefloon aan de begunstigde gewaarborgd.

  Het OCMW kan geval per geval beslissen of de sanctie voorzien in artikel 30, §1 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie eventueel toegepast zal worden.

   

 2. Ik ben dakloos. Bij welk OCMW kan ik steun aanvragen?

  Je kan je richten tot het OCMW van de gemeente waar je feitelijk verblijft.

  Referenties: Wetteksten: art. 2, § 7 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

md xs sm lg