In de kijker

  Rubriek Oekraïne     

Laatste nieuws

 1. Nieuwe leefloonbedragen vanaf 1 augustus 2022

  L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été dépassé en juillet 2022. Les montants qui relèvent de la réglementation fédérale en matière d'aide sociale doivent donc être indexés. Concrètement,...
 2. Lancering van de 14de federale prijs armoedebestrijding!

  Voor de 14de editie van de federale prijs armoedebestrijding plaatst de POD Maatschappelijke Integratie personen en organisaties die werken rond digitale inclusie op de voorgrond. Is dit bij jou het geval? Stuur jouw kandidatuur naar www.armoedeprijs.be tot 5 september 2022 (middernacht).

Evenementen

Geen evenementen op het programma

Laatste toevoegingen aan FAQ's

 1. Voorwaarden: Hoe ver moeten we gaan bij de DNSH-analyse? Moeten we noteren wanneer één medewerker een auto gebruikt?

  Binnen de DNSH-analyse wordt er vooral gevraagd of uw project aanzienlijke negatieve impact (“Do No Significant Harm”) zal hebben.
  Als jullie bijvoorbeeld van plan zouden zijn om honderden computers over te vliegen van Amerika naar België, zou een grondige analyse zeker aangewezen zijn.
  Als een medewerker die normaal met de auto naar het werk komt, ook in het kader van dit project met de auto naar het werk komt, zal het niet gaan over een aanzienlijke impact.
  Indien jullie deze medewerkers stimuleren om niet meer met de auto te komen of verplaatsingen in het kader van het project met de fiets te doen, waardoor de uitstoot zelfs verminderd wordt, mag dit altijd vermeld worden.
  Zo is de vermelding van het gebruik van gerecycleerde PC’s zeker zinvol.

 2. Financiering: Mogen de loonkosten enkel gespendeerd worden aan "OCMW-personeel"?

  Neen. 
  Met de loonkosten bedoelen wij de lonen die uitbetaald worden aan medewerkers van het project, voor het equivalent dat zij spenderen aan het project. Dit moeten zeker geen OCMW-medewerkers zijn, maar kunnen ook nieuwe aangeworven medewerkers zijn of medewerkers met relevante ervaring in digitale inclusie die nodig zijn om dit project tot een goed einde te brengen.

  Let bij loonkosten zeker op de volgende punten:
  •    Je moet kunnen aantonen dat dit personeel daadwerkelijk voor het project werkt voor welk percentage van een VTE (bijvoorbeeld met een tijdsrooster);
  •    Het personeelslid mag pas ingebracht worden als kost vanaf de start van het project (ten vroegste november 2022);
  •    De financiering moet duidelijk aangegeven worden in het financieel overzicht en er mag geen sprake zijn van dubbelfinanciering.

md xs sm lg