Rubriek coronavirus – covid 19

Informatie voor de OCMW’s, de FEAD-partners, et over de Task Firce Kwetsbare groepen. Laatste update: 06/08/2020
De POD MI blijft zowel telefonisch bereikbaar (02/508.85.85) als via mail: vraag@mi-is.be
Toegang tot de rubriek

Laatste nieuws

 1. Project Mission in Kortrijk

  Project 'Mission' in Kortrijk: resultaten en ervaringen

  Van december 2016 tot november 2019 liep in Kortrijk het Mission-project (Mobile Integrated Social Services Increasing employment Outcomes for people in Need) mede gefinancierd door het Europese programma voor Tewerkstelling en Sociale...
 2. Monitoring van de OCMW’s: eerste tendensen

  Vanaf het begin van de COVID19-pandemie heeft de POD Maatschappelijke Integratie een monitoringsysteem opgezet om de noden in kaart te brengen van de OCMW's die geconfronteerd worden met de gevolgen van deze crisis. De eerste trends bevestigen de noodzaak van de sociale maatregelen die door de federale regering en de uitgebreide Kern genomen werden.

Evenementen

Geen evenementen op het programma

Laatste toevoegingen aan FAQ's

 1. Wat is het gevolg wanneer een cliënt geen nieuw adres of nieuwe gemeente van woonst heeft doorgegeven?

  Dan blijft het oorspronkelijk OCMW bevoegd. Het OCMW dient deze informatie op te vragen en dezelfde grondigheid in het onderzoek aan de dag te leggen, als bij steunaanvragen of steuntoekenning waar het wel nog bevoegd voor is. Het territoriaal bevoegd geworden OCMW kan geen sociaal onderzoek opstarten zonder de verblijfsgegevens van betrokkene te kennen.

  Het OCMW moet alles in het werk stellen om deze gegevens te bekomen aan de hand van het sociaal onderzoek. 

  Echter wanneer het OCMW, ondanks het sociaal onderzoek, geen enkele informatie vergaart en het geen teken van leven vanwege de steunaanvrager  meer ontvangt, behoort het aan het OCMW te beoordelen of er nog aan de voorwaarden voor de toekenning van de hulp voldaan is.

 2. Staan er sancties op het niet naleven van de termijn van 5 dagen voor het overmaken van de kennisgeving van territoriale onbevoegdheid?

  In overeenstemming met artikel  58, §3 van de organieke wet van 08 juli 1976 betreffende de Centra voor Maatschappelijk Welzijn en/of het artikel 18, §4 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het Recht op Maatschappelijke Integratie, het centrum dat de verplichting tot kennisgeving van onbevoegdheid niet naleeft, moet de vraag voor een recht op  maatschappelijke integratie en/of een recht op maatschappelijke dienstverlening onderzoeken zolang het de aanvraag niet heeft overgezonden en de redenen die aan de onbevoegdheid ten grondslag liggen niet heeft medegedeeld.

Multimedia

Webinar: Wat betekent de exitstrategie voor de OCMW's?

md xs sm lg