Via de integratie van de OCMW's het netwerk van de kruispuntbank van de sociale zekerheid voor de wet van 26 mei 2002 (RMI) en de wet van 2 april 1965 (RMH) wordt een deel van de maatschappelijke dienstverlening van het OCMW via de POD Maatschappelijke Integratie door de Belgische Staat via de elektronische snelweg ten laste genomen.

    Deze gegevensoverdracht doorloopt verschillende etappes, gaande van het creëren van een nieuw dossier door de sociaal assistent(e) tot het aan het overmaken van de beslissing van het OCMW aan de POD Maatschappelijke Integratie.

    Vanuit de idee de OCMW's bij te staan in deze lange procedure, van creatie van dossiers, over het beheer heen en het opsturen van aanvragen tot terugbetaling, werd voor deze "start-to-finish procedure" de toepassing PrimaWeb ontwikkeld.