Het veiligheidsbeleid is ontworpen om veiligheidsmaatregelen te treffen om zo de risico's en mogelijke schade te beperken. Het veiligheidsbeleid moet het personeel beschermen; de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid en de integriteit van de goederen, diensten en informatie vrijwaren en de continuïteit van de werking van het OCMW garanderen.

  Aangezien de OCMW's steeds meer een beroep doen op informatietechnologieën, wordt in het veiligheidsbeleid de nadruk gelegd op het feit dat ze hun elektronische operaties moeten controleren en beveiligen.

  Beschrijving van de documenten:

  AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming:  een gedetailleerde presentatie

  AVG - Het gegevensregister: een model voor de OCMW’s

  AVG - Lijst van de door OCMW’s gebruikte stromen, met hun gegevens, te gebruiken voor het gegevensregister

  Veiligheidskit: een gids voor de toepassing van de minimale veiligheidsnormen.

  Rampenplan: gids met richtlijnen hoe een OCMW een rampenplan kan opstellen.

  Veiligheidsbeleid: document waarin informatie wordt gegeven over hoe een veiligheidsbeleid wordt uitgestippeld en wat dat begrip betekent. Er wordt eveneens een voorbeeld van een veiligheidsbeleid gegeven.

  Belang en noodzaak van een goed beheer van het paswoord: enkele tips om een eenvoudig paswoord te creëren en om nachtmerries te vermijden voor diegenen die het paswoord moeten veranderen.