Actualiteit

 1. Beste wensen 2022

  Het hele jaar door werden de sociale diensten gemobiliseerd om de best mogelijke hulp te bieden aan alle mensen die door deze crisissen werden getroffen.
 2. Primabook: Rubriek KSZ-stromen

  Sinds enkele weken bevat Primabook een rubriek KSZ-stromen. Je vindt er de verschillende basisdocumenten over gegevensuitwisselingen.
 3. Tijdelijke premie van 25 euro

  De periode waarin een tijdelijke bonus wordt toegekend aan wie recht heeft op bepaalde socialebijstandsuitkeringen, wordt verlengd tot en met december 2021. Op 25 november 2021 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel hierover aangenomen.
 4. Gemeente Mol, OCMW Vorst en Sortir du Bois vzw slepen de Prijs Armoedebestrijding 2021 in de wacht !

  De gemeente Mol, het OCMW van Vorst en de vzw Sortir du Bois werden vandaag beloond voor het maatschappelijke werk dat ze op het terrein verrichten. Tijdens een plechtigheid te Brussel werden ze in de bloemetjes gezet en ontvingen ze de Federale Prijs Armoedebestrijding. De drie organisaties kregen uit handen van Minister voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Karine Lalieux, een cheque ter waarde van 10.000 euro.
md xs sm lg