Naar aanleiding van de verschillende indexeringen heeft de regering beslist om het 4de jaar van de verhoging van het leefloon, voorzien voor januari 2024, af te schaffen. Het Koninklijk Besluit van 12 september 2023 tot wijziging van het koninklijke besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon wordt momenteel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.