Europese uitwisseling over de toegang tot sociale rechten voor dakloze personen

    Op 3 en 4 oktober 2019 vond er op initiatief van de POD Maatschappelijke Integratie een Europese uitwisseling plaats over de toegang van dakloze personen tot sociale rechten. Administraties en experten uit Oostenrijk, Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië en Roemenië deelden informatie over reglementeringen, ervaringen en praktijken uit hun land met vertegenwoordigers van de Belgische OCMW’s en de organisaties van mensen die in armoede leven, de Europese Commissie en Europese experten.  Systemen zoals een proxy-adres (VK), briefadres (NL), een tijdelijke ID-kaart (RO), geen adres maar wel een dagelijkse melding bij het Jobcenter (DE) kwamen ter sprake. 

    De delegaties brachten ook een bezoek aan het OCMW van Brussel om beter inzicht te krijgen in de manier waarop OCMW’s de toegang tot het recht op maatschappelijke integratie en een leefloon in de praktijk organiseren. Ter conclusie kan gesteld worden dat het beschikken over een adres of identiteitskaart zo cruciaal is in de toegang tot de sociale, maar ook economische en politieke rechten dat het niet mag beschouwd worden als een louter administratieve daad maar als een vorm van sociale dienstverlening. De toegankelijkheid voor iedereen en zeker voor mensen in een precaire situatie, vormt hierbij een bijzonder aandachtspunt.

    Meer informatie over de peer review