Het bestelformulier is beschikbaar op onze website. Jullie kunnen bestellingen plaatsen tot en met zondag 21 juni 2020. Het reglement voor de 2020-campagne staat ook online, onder het tabblad "Documenten".

  Zoals elk jaar moet de POD MI - als beheersautoriteit van het FEAD - een aantal indicatoren met betrekking tot het functioneren van het FEAD aan de Europese Commissie rapporteren. Deze indicatoren vormen een essentieel onderdeel van het systeem. Het is van groot belang dat alle actoren van het FEAD bijdragen aan het verzamelen van deze gegevens. Daarom vragen wij jullie ook dit jaar om de statistieken met betrekking tot de verdeling van 2019 af te ronden alvorens je bestelling in te dienen. 
  Het directe resultaat van de voedselverdeling is dat de uiteindelijke begunstigden de hulp daadwerkelijk ontvangen. Het is daarom belangrijk om te weten hoeveel mensen van het programma gebruik maken en wat hun sociaal-economische kenmerken zijn. 

  De belangrijkste indicatoren hebben betrekking op : 
  a)    het aantal geholpen personen (en hun profiel) 
  b)    de hoeveelheid uitgedeelde voedingsmiddelen (in termen van uitgedeelde pakketten of maaltijden, indien van toepassing)

  Deze cijfers kunnen gebaseerd zijn op schattingen. Meer uitleg vind je in het reglement van 2020. 

  Net als vorig jaar is er aan het bestelformulier voor 2020 een vraag toegevoegd over de begeleidende maatregelen die je als organisatie aanbiedt aan de meest behoeftigen. Wij hebben deze vraag toegevoegd om een beter beeld te krijgen van de verschillende bestaande praktijken in het veld