De federale regering bereikte vrijdag een akkoord over een verhoogd terugbetalingspercentage dat het equivalent is van het leefloon bij de OCMW's die Oekraïense burgers verwelkomen en begeleiden. 

    Het OCMW zal voor alle Oekraïners die vluchten voor de oorlog en een aanvraag indienen gebruik kunnen maken van een verhoogd tarief van 135% voor de leeflonen. Dit voor de eerste 4 maanden. Nadien gaat dit tot 125%. Dit zal gelden voor de volledige duur voor elke Oekraïense begunstigde.

    Dankzij het verhoogde terugbetalingspercentage zal het OCMW over extra middelen beschikken voor hun bijkomende administratieve kosten, de personeelskosten en andere noden.

    Sociale bijstand kan vele vormen aannemen: materiële hulp, psychologische bijstand, financiële bijstand, enzovoort. Deze bijstand wordt aangepast aan de reële behoeften van elke Oekraïense aanvrager. Dit op basis van een sociaal onderzoek dat uitgevoerd wordt door het OCMW.


    Lees ook E-cho, de algemene nieuwbrief van de POD MI.

     JA, IK SCHRIJF ME IN