Aan het Informatiedocument medische bewijsstukken (versie 2020) werden er naar jaarlijkse traditie enkele wijzigingen aangebracht.

  De belangrijkste aanvulling betreft de duurtijd en reikwijdte van een medische kaart in het kader van MediPrima. Het is in het belang van OCMW, patiënt/begunstigde en zorgverstrekker hier niet te beperkend mee om te gaan.

  Verder wordt er bijvoorbeeld ingegaan op de aansluiting ziekenfonds voor Belgen met referentieadres.

  Tenslotte zijn er bij de specifieke medische verstrekkingen twee nieuwe puntjes opgenomen: tuberculose en enterale sondevoeding.

  Op onze website vind je het informatiedocument medische bewijsstukken.

  Geïnteresseerd in ander nieuws van de POD Maatschappelijke Integratie?

  Lees ook E-cho, de algemene nieuwbrief van de POD MI.

   JA, IK SCHRIJF ME IN