Ouders in armoede krijgen veelal het label dat ze slechte opvoeders van hun kinderen zijn, laat staan dat ze de kans krijgen om de zorg van andere kinderen op zich te nemen. CKG Kapoentje wil dit stigma doorbreken door D’n Opvang 100% samen met hen te organiseren en het recht op kinderopvang voor alle gezinnen realiseren. Het project wil de ontwikkelingskansen van alle kinderen maximaal stimuleren door de toegang naar de kinderopvang laagdrempeliger te maken voor alle gezinnen. Het project wil een ontwikkelingsstimulerend kindklimaat realiseren en de economische focus op hoofdzakelijk tweeverdieners wegnemen zodat ook werkloze ouders gebruik kunnen maken van (acute) opvang. Daarnaast wil het project de huidige drempels betreffende de toegankelijkheid van kinderopvang in kaart brengen en wegwerken in samenspraak met lokale en Vlaamse partners.

    Meer info onder ‘documenten’.