Het is aanbevolen om de beschikbare toelagen beheerd door de POD MI te gebruiken volgens de hoofddoelstelling waarvoor de toelage werd gecreëerd. Wanneer meerdere toelagen kunnen aangesproken worden omdat de doelstellingen (deels) overlappen,  is het aan het OCMW om te bepalen welke toelage eerst wordt gebruikt, eventueel in functie van de beschikbare enveloppe van het OCMW. Niet-verantwoorde bedragen zullen worden teruggevorderd volgens de bepalingen van het betreffende toelagebesluit. Overdrachten van de ene enveloppe naar de andere zijn niet mogelijk.