Om een bepaalde uitgave te kunnen aanrekenen op de REMI-toelage moet de datum van de beslissing binnen de toelageperiode vallen en moet het OCMW de behoeftediagnose uitgevoerd hebben tijdens de toelageperiode met name tussen 1 mei 2023 en 29 februari 2024 voor het eerste toelagejaar.

    Aanvullende financiële steun die wordt uitgekeerd op basis van een REMI-behoeftediagnose die buiten deze toelageperiode werd uitgevoerd komt niet in aanmerking voor de REMI-toelage.

    Dus kan de REMI-toelage enkel toegekend worden na gebruik van de REMI-tool, op basis van een behoeftediagnose die werd uitgevoerd binnen de toelageperiode. Het is niet mogelijk om aanvullende financiële steun  met terugwerkende kracht toe te kennen op basis van een behoeftediagnose die later wordt uitgevoerd.