Ja, om in aanmerking te komen voor steun in het kader van de REMI-toelage, moet de gerechtigde zich engageren om mee te werken aan zijn/haar activeringstraject, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan, de persoon reeds in een activeringstraject zit of al (deels) aan het werk is.

    Wanneer iemand zich niet (meer) engageert om mee te werken aan zijn/haar activeringstraject (via een GPMI of een ander begeleidingsinstrument), dan komt de persoon niet in aanmerking voor steun in het kader van de REMI-toelage.