Financiering: Als voor het eerste en het tweede jaar een budget van 60.000 euro is uitgetrokken, kan het gevraagde bedrag (en dus de medefinanciering) voor het tweede jaar verminderd worden?

Fields

md xs sm lg