De huur en de gebruikelijke kosten van een gebouw dat aan het OCMW toebehoort (water, elektriciteit, gas, verzekering, enz.) worden niet aanvaard als subsidiabele uitgaven.

    Er wordt echter een nuancering gemaakt voor de kosten van internetverbinding en telefonie.
    Als de internetverbinding voor het OCMW extra kosten met zich meebrengt die specifiek verband houden met uw project (kosten die niet eerder waren voorzien in de internetrekening van het OCMW), is het mogelijk dat deze kosten als uitgaven (en eventueel als cofinanciering) worden aanvaard.
    Het is aan de projectpromotor om een specifieke factuur voor deze kosten voor te leggen of, op zijn minst, precies aan te kunnen tonen welk deel van de algemene aansluitingsfactuur specifiek verband houdt met het project. 

    Deze redenering is enkel van toepassing op de internet- en telefoonaansluitingskosten van een gebouw dat tot het OCMW behoort.

    Ter herinnering: er mag geen dubbele financiering van uitgaven plaatsvinden; zorg er dus voor dat deze uitgaven niet reeds door een andere subsidie worden gefinancierd.