Het gebruik van de toelage voor participatie en sociale activering moet verantwoord worden via de webtoepassing “Uniek Jaarverslag”. U kunt de handleiding hiervoor raadplegen op : https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/uniek-jaarverslag, onder het tabblad “Document”.