Kan een persoon aan wie een open terugkeerplaats in een opvangcentrum werd toegewezen (IT 207 in het wachtregister) maar er niet verblijft, een beroep doen op dringende medische hulp via een OCMW?

Fields

md xs sm lg