Net als bij iedere andere vorm van maatschappelijke dienstverlening, moet iedere toekenning in het kader van de REMI-toelage gevolgd worden door een beslissing die bekrachtigd wordt door het bevoegde orgaan van het OCMW.

    Deze beslissing vermeldt best tegelijk het activeringstraject waartoe de gerechtigde zich engageert of de redenen van vrijstelling hiervan.