Je kan je richten tot het OCMW van de gemeente waar je gewoonlijk verblijft op het ogenblik van jouw aanvraag.

    Referenties: Wetteksten: art. 2, § 1 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.