Partnerschappen worden sterk aangemoedigd in onze projectoproep. Je kan dus een project opzetten dat de provincie, de gemeenten en de OCMW's in uw streek samenbrengt. Het is echter van belang de rol en de verantwoordelijkheden van elk van hen nader te omschrijven (voor meer info zie vanaf blz. 15 in onze informatiebrochure). 

    Wij verzoeken je bij jouw aanvraagformulier een intentieverklaring te voegen van de partners die niet via een voorafgaande overheidsopdracht moeten gaan, zoals degene hierboven vermeld. 
    Een model is beschikbaar op onze website.