Veelgestelde vragen

 1. Welke wijzigingen in de werkloosheidsreglementering hebben geleid tot de compensatie dat betoelaagd wordt in 2014?

  Van de 6 maatregelen inzake wijziging van de arbeidsreglementering hebben enkel het invoeren van de “DISPO-jongeren” (waarbij er een mogelijke uitsluiting in het kader van de specifieke activeringsprocedure van het zoekgedrag voor rechthebbende op inschakelingsuitkeringen is) en de verlenging van de beroepsinschakelingstijd met 3 maanden een mogelijke impact op de periode 2012-2014.

  Voor de overige 4 maatregelen is er pas vanaf 2015 een mogelijk impact voor de OCMW’s.

 2. Hoe werd het bedrag van 49,12 € berekend?

  In overleg met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening werd per type maatregel een raming opgesteld van het aantal personen dat mogelijks zal beroep doen op een OCMW-steun. Op basis van deze aantallen werd een budgettaire raming gemaakt voor de jaren 2012 t.e.m. 2014. Het deel van de steun ten laste van de Belgische OCMW’s werd daarbij geraamd op 8.137.485 €.

  Tevens werd per OCMW nagegaan wat het totaal aantal RMI-begunstigden was met betrekking tot 2012 (cijfer op website POD MI dd. 10/06/2013). De som van alle begunstigden per OCMW was hierbij 165.663.

  49,12 € = 8.137.485 € / 165.663 begunstigden.

md xs sm lg