Hoeveel personen ontvangen een leefloon in jouw gemeente? Hoe is dit cijfer in de loop der tijden geëvolueerd? Zijn de begunstigden hoofdzakelijk alleenstaanden of huishoudens met of zonder kinderen? Hoe zit het in de buurgemeenten? Alle antwoorden vind je in deze barometer.

    Ontdek de barometer voor Maatschappelijke Integratie