Wanneer je aanklopt bij het OCMW voor steun, word je ontvangen door een maatschappelijk werker. Om je steunvraag goed te begrijpen voert de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek uit. Via het sociaal onderzoek wordt nagegaan wat je problemen zijn en wat de oorsprong ervan is. Samen wordt er naar een oplossing gezocht. De wegwijs in het sociaal onderzoek legt in 9 stappen uit wat je moet weten over het sociaal onderzoek.

    Bekijk de brochure in het tabblad 'Document'.

    Bestel brochures