Het sociaal onderzoek vereist door de terugbetaling van de medische kosten in het kader van de Wet van 2 april 1965 en het Ministerieel Besluit van 30 januari 1995

md xs sm lg