Integratie bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van terugbetalingsdossiers in het kader van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door OCMW's

md xs sm lg